Servis autoklimatizace

Autoklimatizace Praha 5: servis, pravidelná údržba a opravy, dezinfekce, plnění autoklimatizace.

Plnění a servis autoklimatizace

Náš autoservis poskytuje odborné služby zaměřené na servis a plnění autoklimatizace. V klima centru autoservisu Jenda, v Praze 5, Vám poskytneme veškeré klimatizační služby od jednoduchých servisních úkonů až po náročnější, jako je odstranění úniků nebo tlakové zkoušky.

Autoklimatizace - servis, plnění, přehled poskytovaných služeb:

  • Odsátí a recyklace starého chladiva ze systému autoklimatizace.
  • Tlakové zkoušky jednotlivých částí okruhu klimatizace.
  • Aplikace kontrastní UV látky pro odhalení netěsnosti okruhu autoklimatizace.
  • Detekce úniků chladiva z okruhu klimatizace.
  • Odstranění úniků ze systému autoklimatizace, kontrola těsnosti okruhu klimatizace.
  • Plnění okruhu speciálním olejem.
  • Plnění okruhu autoklimatizace chladivem R134a a R1234yf.
  • Dezinfekce vzduchových průduchů v autě.
  • Výměna kabinového (pylového) filtru.
 

Jak poznáte, že Vaše auto potřebuje servis autoklimatizace?

Stačí sledovat funkčnost autoklimatizace při jejím provozu. Při zapnuté autoklimatizaci, kdy se okolní teplota pohybuje okolo 30°C, by se teplota vzduchu z výdechů ventilace měla pohybovat okolo 10-15°C. Kompresor by se při volnoběžných otáčkách neměl u většiny vozů vypínat. Stejně tak jakýkoliv hluk vycházející z kompresoru autoklimatizace může naznačovat problém. Ze vzduchových průduchů Vaší autoklimatizace by také neměl být cítit žádný nepříjemný zápach.

Zjistili jste problém s autoklimatizací? Kdy na servis autoklimatizace?

V případě podezření na závadu je nutná návštěva u odborné firmy na servis a plnění autoklimatizace. Častým problémem, který je zpravidla spojen s používáním autoklimatizace, bývá občasný zápach. Nejintenzivnější je v okamžiku, kdy se po krátké době vracíte do auta, kterým jste přijeli se zapnutou autoklimatizací. Zápach způsobují bakterie a plísně, které se množí na vnitřním výměníku klimatizace (tzv. výparníku), protože jde o nejchladnější a nejvlhčí místo v interiéru celého vozidla.

 

Dezinfekce autoklimatizace, chraňte své zdraví!

Správně provedená dezinfekce autoklimatizace spolehlivě zničí bakterie i plísně a odstraní zápach. Bohužel vzniku bakterií se nedá nijak zabránit, proto se doporučuje dezinfekci autoklimatizace provádět alespoň jednou ročně, ideálně před letní sezónou. Zanedbáním servisu a dezinfekce autoklimatizace se zbytečně vystavujete nepříznivým vlivům, které způsobují různá onemocnění. Kašel, podráždění, pálení v krku, pálení očí, to všechno mohou být důsledky pravidelného neprovádění dezinfekce autoklimatizace. Toto pociťují obzvlášťě osoby se zvýšenou citlivostí a lidé s alergiemi.

 

Únik chladiva z autoklimatizace

Mezi nejčastější poruchy autoklimatizace patří úniky chladícího média z klima okruhu. Snaha některých výrobců aut o maximální snížení výrobních nákladů k tomu bohužel jen přispívá. K únikům chladiva dochází u autoklimatizace také vzhledem k zátěži vozidel: vibrace, nárazy, vysoké teploty v motorovém prostoru, agresivní prostředí přesolených zimních komunikací apod. Z těchto důvodů může dojít k netěsnosti chladícího okruhu a tedy i snížení funkčnosti autoklimatizace.

Někteří výrobci uvádějí jako přijatelný unik až 25% hmotnosti chladiva za rok. Z toho vyplývá také účelnost pravidelných preventivních prohlídek, které Vám zaručí, že Vaše autoklimatizace bude opravdu funkční. A mohou také zabránit hrozivější poruše, která by si mohla vyžádat podstatně větší investice do opravy autoklimatizace.

Jestliže Vaše klimatizace v autě nechladí nebo se její účinnost postupně snižuje během několika dnů nebo týdnů po naplnění, s největší pravděpodobností je to způsobeno únikem chladícího média z klima okruhu. V takovýchto případech je nezbytné zjistit přesné místo úniku média z klimatizace a až poté, co bude okruh klimatizace utěsněn, může být zahájeno plnění autoklimatizace chladícím médiem.

 

Závady kompresorů autoklimatizace

Další významnou kategorií poruch autoklimatizace jsou závady kompresorů. Vzhledem k jejich značně složité vnitřní konstrukci, kde je velké množství mechanických součástí, dochází k opotřebení vlivem tření. Nesprávné množství nebo viskozita speciálního oleje toto opotřebení jen urychluje. Při výměně jakékoliv součásti chladícího okruhu, když se provádí servis autoklimatizace, je nezbytné doplnit výrobcem předepsané množství oleje, aby nedošlo k poškození kompresoru.

Jak funguje autoklimatizace?

V první řadě je potřeba si uvědomit, že klimatizace chlad nevyrábí, pouze předává teplo z jednoho prostředí do druhého. Princip klimatizace v autě se dá přirovnat k ledničce, kterou máme doma. Využívá vlastností chladícího média, v závislosti na tlaku a teplotě přechází mezi kapalnou a plynnou fází. Tento přechod mezi kapalinou a plynem je spojen s velkým množstvím tepla. Za normálního tlaku a teploty je chladící médium v plynném stavu.

Jestliže chladivo stlačíme na vysoký tlak, dojde k jeho značnému zahřátí. Proto se musí chladivo ochladit v chladiči klimatizace (v tzv. kondenzátoru). Tímto předáme teplo okolí a chladící médium přechází do kapalného stavu. Jestliže do okruhu zařadíme trysku, která zajistí nejužší místo v okruhu klimatizace, dojde za tryskou k prudkému poklesu tlaku, a chladící médium přechází zpět do plynného stavu, teplota rapidně klesá. To je využito i v systému autoklimatizace, kde dochází k ochlazení vzduchu uvnitř vozidla v tzv. výparníku.

 

Funkce výparníku a kompresoru autoklimatizace

Ve výparníku je plynné chladivo zahřáté na normální teplotu a vstupuje zpět do kompresoru. Autoklimatizace je vysokotlaké zařízení. O vysoký tlak v okruhu autoklimatizace se stará kompresor. Ten je přes elektromagnetickou spojku spojen s motorem, který jej roztáčí. Kromě chladiva v autoklimatizaci je v okruhu obsaženo přesné množství speciálního oleje, který zajišťuje dokonalé mazání kompresoru.

Bez tohoto oleje se kompresor autoklimatizace už po několika okamžicích poškodí a může to skončit jeho úplným zadřením. Chladící médium a vlastně celý okruh autoklimatizace je velmi náchylný na čistotu. Chladivo je speciální plyn, který je škodlivý pro životní prostředí. Ačkoliv se velmi často uvádí, že jde o ekologické chladivo.

 

Servis autoklimatizace a ekologická chladící kapalina

Ekologická chladiva sice už nepoškozují ozónovou vrstvu jako dřívější neekologické freony, ale tuto kladnou vlastnost bohužel vyvažují svým zařazením mezi tzv. skleníkové plyny. To znamená, že značnou měrou přispívají k ohřívání planety. Důležitou stránkou opravdu kvalitního servisu autoklimatizace je tedy také přísné sledování ekologických hledisek, zejména bezúnikové odsávání a plnění chladiv.

Existují autoservisy nabízející plnění, opravy a servis autoklimatizace, které však bohužel na jakékoliv ekologické požadavky nehledí a chladiva z autoklimatizace běžně vypouští přímo do ovzduší. Služba tak může být sice za nižší cenu, ale zato s nepříjemnými následky v budoucnosti. Únik běžné náplně chladiva v jediném automobilu odpovídá úniku více než 1000kg oxidu uhličitého!

 

Plnění autoklimatizace - chováme se šetrně k životnímu prostředí

Pro plnění a servis autoklimatizace používáme speciální odsávací a plnící stanici, která zajišťuje nejen bezúnikovou manipulaci s chladivem, ale také přesné plnění předepsaného množství v krátkých časech.

Pozor na neodborný servis autoklimatizace!

Vzhledem k výše popsaným postupům je zřejmé, že jsou plnění a servis autoklimatizace opravy určené jen pro odborníky. Jakékoliv zásahy do autoklimatizace bez znalosti problematiky téměř vždy končí poškozením. Jednotlivé díly autoklimatizace nejsou nejlevnější, např. cena nového kompresoru velmi často překračuje hranici 20 tisíc Kč. Proto se vyplatí servis autoklimatizace vždy svěřit do rukou kvalifikovaných mechaniků.

 

Autoklimatizace má důležitý vliv na bezpečnost provozu

Používání autoklimatizace je často přehlížená součást jízdního komfortu, která svou funkcí přispívá k pohodě řidiče i ostatních cestujících a tím mimo jiné zvyšuje bezpečnost provozu na silnicích. Oponentura řidičů, že autoklimatizace je nepotřebná a že jim nechybí, většinou odezní, jakmile venkovní rtuť teploměru začne stoupat nad 30 stupňů. Při takové teplotě dokáže v interiéru auta teplota vystoupat k neuvěřitelným hodnotám. V létě teploty v interiéru dosahují běžně i 60°C a to i pro zdravého člověka může být zdravotně nebezpečné. Řízení vozidla patří mezi činnosti vyžadující maximální soustředění.

Se vzrůstajícím vedrem řidič místo soustředění na provoz na silnici, začíná více vnímat nepříjemné horko a jeho pozornost se vytrácí. Už krátký pobyt v takovýchto podmínkách zanechává stopy v řidičově chování a je jen otázkou času kdy nastane situace, kterou unavený a přehřátý organizmus řidiče nezvládne. Takové okamžiky v nejlepším případě odnesou jen plechy vozidla. Funkční autoklimatizace je stejně užitečná a prospěšná jako topení v zimě. Stejně jako Vám přijde nemyslitelné jezdit v zimě bez vytopeného auta, tak by mělo totéž platit i o chlazení autoklimatizací v letním období.

 

Kam dál? Zkuste Autoservis Jenda.