Obchodní podmínky

Ceny, objednání, způsoby platby, montáž a dodání pneumatik, záruky a reklamace

Ceny pneumatik

Provozovatel internetového obchodu pneu-jenda.cz a pneuservisu pneu-jenda.cz (dále jen provozovatel) je plátcem DPH. Veškeré ceny pneu, služeb pneuservisu uváděné na stránkách internetového obchodu pneu-jenda.cz (dále jen e-shop) jsou uváděny včetně DPH. Veškeré pneumatiky nabízené prostřednictvím e-shopu, pneuservisem Praha 5 jsou standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů.

 

Objednání pneu

Odesláním objednávky vybraných pneumatik zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem e-shopu. Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky pneumatik nebo disků do objednávkového systému e-shopu. Zákazník má možnost si objednávku vytisknout. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní emailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

 

Způsob platby za pneumatiky

Hotovostí i platební kartou - při osobním převzetí pneu na provozovně pneuservisu v Praze 5.

 

Zpracování objednávky pneumatik

V případě nejasností má provozovatel, případně jeho odpovědný zástupce, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

 

Dodání pneu na adresu pneuservisu

Termín dodání je závislý na druhu objednané pneumatiky. V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 1-2 pracovních dnů. V případě méně běžných pneu může dojít k prodloužení dodací lhůty. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu pneumatiky na nejmenší možnou dobu. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu pneu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky, případně formou emailu.

 

Způsob doručení pneumatik

Osobní odběr pneu v našem pneuservisu Praha 5. V případě osobního odběru pneu v naší provozovně vyčkejte, až budete kontaktováni naším pracovníkem a vyzváni k vyzvednutí pneu. Platba je možná hotovostí a patební kartou.

 

Převzetí pneu

Zákazník nebo příjemce pneumatik má povinnost při převzetí zásilky zkontrolovat, zda jsou pneu nepoškozené a zda pneumatiky nevykazují zjevné znaky poškození. Pokud příjemce zjistí zjevné vady na pneu, oznámí tuto skutečnost bez odkladu přepravci (dopravní službě), nebo pracovníkovi pneuservisu, který je povinen sepsat zápis o škodě na pneumatikách.

 

Záruka a reklamace pneumatiky

Uplatnění reklamace (tedy odpovědnosti za vady výrobků a služeb, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou dle § 616 občanského zákoníku) je možné provést na adrese provozovny prodejce:

pneuservis Auto Jenda

Radlická 298/105, Praha 5 - Radlice

Doporučujeme dopředu si dohodnout termín telefonicky na čísle 739 323 761 nebo 608 402 040 nebo emailem na praha5@autojenda.cz - uveďte číslo prodejního dokladu, název reklamovaných pneu, popis problému a Vaše kontaktní informace, abychom se s Vámi mohli spojit. Záruční lhůta na pneumatiky prodávané prostřednictvím e-shopu je 2 roky. Uplatnění reklamace je podmíněno průkazností nákupu reklamovaných pneu v e-shopu. Průkazním dokladem o nákupu pneu je daňový doklad - faktura (postačí i kopie).

Shoda s kupní smlouvou dle § 616 občanského zákoníku stanovuje především, že „prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané pneumatiky při převzetí kupujícím jsou ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že jsou bez vad.“ Prodávané pneumatiky dále musí plnit vlastnosti uvedené v odst. 2 tohoto paragrafu obč. z. „V případě, že pneumatiky při převzetí kupujícím nejsou ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou pneumatiky nebo její opravou.

Dle domluvy může být zákazníkovi oproti 100% záloze poskytnuta nová pneumatika, což však nemůže být považováno za uznání oprávněnosti reklamace. Zákazník se převzetím této pneumatiky zavazuje, že v případě zamítnutí reklamace uhradí prodejní cenu pneu, uvedenou na e-shopu, platnou ke dni vzniku reklamace (tato cena bude započtena s uhrazenou zálohou). Bude-li reklamace pneu uznána v plném rozsahu, zákazníkovi bude záloha neprodleně vrácena. V případě uznání částečného plnění reklamace (např. v případě z části opotřebené pneumatiky) se zákazník převzetím zavazuje k uhrazení rozdílu prodejní ceny pneumatiky, uvedené na e-shopu, platné ke dni vzniku reklamace a uznané částky reklamace pneu (tato cena bude započtena s uhrazenou zálohou a přeplatek bude vrácen zákazníkovi).

 

Možnost vrácení pneumatiky bez udání důvodu

U pneumatiky zakoupené prostřednictvím e-shopu má zákazník do 14 dnů od doručení zboží nárok na její vrácení bez udání důvodu. Pneumatiky nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené (např. pneumatiky nesmějí být použité). Zboží musí být odesláno nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi na adresu pneuservis Auto Jenda, Radlická 298/105. Praha 5, 10500. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána kupní částka snížená o cenu za dopravu pneumatiky nebo disků na adresu kupujícího.

 

Ochrana osobních dat

Internetový obchod pneu-jenda.cz a pneuservis Auto Jenda si váží Vaší důvěry a zavazuje se, že bude chránit Vaše data v souladu s GDPR, která musela být uvedena při realizaci objednávky. Vaše data nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě. Vaše data mohou být využita pouze provozovatelem internetového obchodu pneu-jenda.cz nebo pneuservisem a to pouze pro účely statistického zpracování a přímé komunikace se zákazníkem. Naše internetové stránky používají cookies - Prohlášení o cookies »

 

Zpětný odběr pneu

Zákazník má nárok na bezplatné odevzdání použitých pneumatik. Sběrné místo se nachází v provozovně pneuservisu v Praze 5. Odběr pneu je možný po předchozí telefonické dohodě buď osobně, nebo zasláním na adresu provozovny na vlastní náklady.